Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Jakie to posiadać ma cnoty i nauki Przewodnik lub współtowarzysz młodego wojażera według Ignacego Lubicz Czerwińskiego

  1. Małgorzata Rygielska

Abstract

What virtues and teachings should the young traveler’s guide or companion have according to Ignacy Lubicz Czerwiński


A lawyer, ethnographer and historian Ignacy Lubicz Czerwiński (1769–1834) published in 1821 one of his minor works: Panicz Wojażer [Travelling young noble]. In his work, he repeatedly refers to Apodemik oder die Kunst zu reisen of 1795, which is a famous work of Franz Posselt, and at the end of it, he summarizes Joseph Szymanowski’s [Józef Szymanowski] advice addressed to young travelers. Moreover, Czerwiński dedicates a separate chapter of the book to the guide who ought to accompany the young traveler. The guide is also supposed to perform the role of a supervisor and educator. The knowledge of exotic customs and traditions allows him to prepare the young traveler to confront otherness without hasty conclusions and judgment. He also helps the traveler organize his observations and teaches him a systematic preparation of short accounts and notes. He is a vibrant, well-educated and vigilant guide to home and foreign culture.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Prace Kulturoznawcze

17, 2015

Strony od 53 do 61

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy