Articles

Maria Magdalena Morawiecka

Articles

Między kompasem a kosmologią: mapa jako obraz świata

AbstractDownload article

The cloth of the world. Cultural perception of geographical space in medieval cartography (PK XIV/2 2012)

Download article

Szata świata. Kulturowe postrzeganie przestrzeni geograficznej w kartografii średniowiecznej

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout