Articles

Łukasz Medeksza

Articles

Urbanologia: ku odbudowie tradycyjnego miasta europejskiego — szkic krytyczny

AbstractDownload article

tradition, traditionalism, New Middle Ages, neomedievalism, new urbanism, urbanology, modernism

Ku humanistyce niepoznawczej — przypadek Baumanowskiej Kultury jako praxis

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout