Articles

Michał Wróblewski : 0000-0003-2320-7074

Articles

Sieci, wiązania, naddeterminacja i wyzwanie technonauki — Bruno Latour, Ernesto Laclau i Chantal Mouffe w poszukiwaniu nowej filozofii społecznej i politycznej

AbstractDownload article

Teoria aktora-sieci, zaangażowany program studiów nad nauką a problem polityczności

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout