Articles

Andrzej W. Nowak : 0000-0001-9791-0921

Articles

Komunikacja, demokracja, wykluczenie. O związkach demokracji i ontologii społecznej w społeczeństwie informacyjnym

AbstractDownload article

Ontologia a aksjologia — co możemy zyskać, a co stracić, używając teorii aktora-sieci? Diagnoza wstępna

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout