Articles

Katarzyna Skowronek

Articles

Duchowość jako kategoria analizy kulturoznawczej

AbstractDownload article

Słowo katastrofa we współczesnej polszczyźnie. I co z tego dla kulturoznawcy może wynikać?

Download article

Konstrukcja przyszłości w popularnych poradnikach psychologicznych (typu self-help)

AbstractDownload article

The construction of the future in popular psychological self-help books (PK XV 2013)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout