Articles

Izolda Topp-Wójtowicz : 0000-0002-1121-6857

Articles

Go to page: 12 > >>

Przedmowa

Download article

Wprowadzenie

Download article

Wprowadzenie

Download article

O przyszłości między wizją a zaangażowaniem

AbstractDownload article

Przewodniki w kulturze i kultura jako przewodnik

AbstractDownload article

Syberyjskie losy „nadbużańskich olędrow”

AbstractDownload article

Kultura jako kult i jako trans. O religijnych kontekstach metaforycznego języka współczesnej refleksji o kulturze

AbstractDownload article

Invented Religions: Some Remarks on Secularization in Siberia after Political Transformation

AbstractDownload article

powrót religii, religia wynaleziona, sekularyzacja

O micie i wyobraźni w świecie współczesnym. Pytania na marginesie Nauki nowej

AbstractDownload article

Wizualne konstruowanie przestrzeni lokalnych jako uczestnictwo w kulturze

AbstractDownload article

ontology, anthropology, visual, space, town, participation in culture, photography

Opowieści w działaniu. O patografiach

Download article

Forest as a thematic park (PK XIV/2 2012)

Download article

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout