Articles

Tomasz Matkowski

Articles

Zaśpiew aforyzmu. Fryderyka Nietzschego myślenie muzyki

AbstractDownload article

Etos i estetyka muzyki black metalowej

AbstractDownload article

Zagadnienie kultury w filozofii Martina Heideggera: grecka fysis a kultura współczesna

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout