Articles

Ewa Kwiatkowska

Articles

O naturze, kulturze, granicy i potencjale kategorii habitusu

AbstractDownload article

On nature, culture and the potential of the concept of habitus (PK XIV/1 2012)

Download article

O powinowactwie obrazu i mitu w kontekście zwrotu ikonicznego

AbstractDownload article

Vikiański ślad w warburgiańskiej tradycji kulturoznawczej. Mythopoiesis obrazu

AbstractDownload article

Mit zbiorowy, społeczny, indywidualny? Kilka uwag o możliwości pojęcia mitu indywidualnego w socjologii

Download article

O sposobach kultywowania mitologii mocnych i osłabionych

AbstractDownload article

Recenzja: Czym jest obraz? Uwagi na marginesie antologii tekstów Gottfrieda Boehma

Download article

Recenzja: Wokół obrazowości mitu w psychoanalizie

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout