Prace Kulturoznawcze, 23, 2019, nr 1, ss.152

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Parę słów wprowadzenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.1

Download articleDownload article

Critique — not an outdated issue

Krytyka jako dynamika myśli humanistycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.2

AbstractDownload articleDownload article

culture, critique, reason, knowledge, kultura, krytyka, rozum, wiedza

Agorafobia, czyli ukryte curriculum. Pole akademickie i dylematy intelektualizmu krytycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.3

AbstractDownload articleDownload article

public intellectualism, critical intellectualism, knowledge and human interests, academic field, academic form of life, explicit and hidden curriculum, critical cultural studies, intelektualizm publiczny, intelektualizm krytyczny, interesy poznawcze, pole naukowe, akademicka forma życia, jawne i ukryte curriculum, kulturoznawstwo krytyczne

Krytyka kapitalizmu jako krytyka kultury

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.4

AbstractDownload articleDownload article

Marxism, hauntology, modernity, postmodernity, capitalism, neoliberalism, capitalist realism, left, marksizm, widmontologia, nowoczesność, ponowoczesność, kapitalizm, neoliberalizm, realizm, kapitalistyczny, lewica

Critique exercises

Kultura i gospodarka z perspektywy gospodarki doświadczeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.5

AbstractDownload articleDownload article

economy, economics, humanities, experience economy, marketing innovation, kultura, gospodarka, ekonomia, humanistyka, gospodarka doświadczeń, innowacja marketingowa

Somaestetyka, władza cielesna i mikrofizyka emancypacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.6

AbstractDownload articleDownload article

power, body, emancipation, everyday life, politics, ciało, emancypacja, życie codzienne, polityka, kultura

Czy Bruno Latour testuje Rema Koolhaasa i co z tego dla nowej humanistyki wynika?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.7

AbstractDownload articleDownload article

critical design, architecture, materiality, new humanities, experiment, krytyczne projektowanie, architektura, materialność, nowa humanistyka, eksperyment

Kompleks Narcyza: wzór — cechy — elementy. Stare metody i coraz bardziej aktualne problemy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.8

AbstractDownload articleDownload article

culture of narcissism, culture of common good, individualism, ambition, care for details, image, kultura wspólnego dobra, indywidualizm, ambicja, dbałość o wizerunek

Szkice krytyczne

Posthumanistyczny Inny, czyli wyzwania dla współczesnej humanistyki. Szkic wokół teorii Achille Mbembe

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.9

AbstractDownload articleDownload article

Achille Mbembe, posthumanity, capitalism, posthuman subject

Recenzje

Z rocznicowej okazji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.10

Download articleDownload article

Funkcja a sprawa (fiszka)

Download articleDownload article

Noty o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout