Prace Kulturoznawcze, 19, 2016, ss.152

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Opór rodzący wyobraźnię. Wprowadzenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.1

Download articleDownload article

Czy możliwe jest kulturoznawstwo aktywistyczne? Partycypacja w perspektywie filozofii praxis

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.2

AbstractDownload articleDownload article

participation, activism, activist research, participatory action research, contructivism, realism, praxis, social practice, cultural theory, cultural studies, cultural research

Art squats, artistic critique and resistance: Between recuperation and obliteration

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.3

AbstractDownload articleDownload article

art squats, resistance, critical theories, artistic practice, artystyczne squaty, opór, teoria krytyczna, praktyki artystyczne

Aktywizm miejski i nowe rozumienie kultury. Przyczynek do badań miejskich na Ukrainie i Białorusi

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.4

AbstractDownload articleDownload article

urban activism, urbanism, urban policies, participation, local communities, culture of participation, city

Crowdfunding from the perspective of music fans — participation or exploitation?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.5

AbstractDownload articleDownload article

crowdfunding, participatory culture, gift economy, fandom, kultura uczestnictwa, ekonomia daru

Lemury na Madagaskarze. Ku performatyce posthumanistycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.6

AbstractDownload articleDownload article

performance, posthumanities, participation, lemurs, animal studies

Uczestnictwo w globalnej ekumenie kulturowej?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.7

AbstractDownload articleDownload article

participation, globality, cultural ecumene

Przyczynek do poszukiwań performatyki we współczesnych praktykach politycznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.8

AbstractDownload articleDownload article

performance studies, theatre, politics

Od diagnoz kultury do diagnozy w kulturze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.9

AbstractDownload articleDownload article

culture diagnosis, diagnosis in culture, methodology, ethnography, quantitative research methods, qualitative research methods

Antonio Gramsci, czyli socjologia w działaniu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.10

Download articleDownload article

Noty o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout