Prace Kulturoznawcze, 18, 2015, ss.280

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wprowadzenie

Download articleDownload article

Czy komar może (prze)mówić?

Download articleDownload article

Symbiotyczność tworzenia Elvina Flamingo aka Jarosława Czarneckiego

AbstractDownload articleDownload article

Ontologia a aksjologia — co możemy zyskać, a co stracić, używając teorii aktora-sieci? Diagnoza wstępna

AbstractDownload articleDownload article

Czy Latourowskie badanie sposobów egzystowania pozwala zrozumieć wartości i ich rolę w naszym życiu?

AbstractDownload articleDownload article

Teoria aktora-sieci jako teoria kultury

AbstractDownload articleDownload article

Krótki przewodnik po mapowaniu kontrowersji

AbstractDownload articleDownload article

Fantomowa publiczność? Komentarz do pojęcia polityki u Brunona Latoura

AbstractDownload articleDownload article

Teoria aktora-sieci, zaangażowany program studiów nad nauką a problem polityczności

AbstractDownload articleDownload article

Publiczność i jej problemy (fragmenty)

Download articleDownload article

Fantomowa publiczność (fragmenty)

Download articleDownload article

Zaufać Brunonowi Latourowi na nowo? Enquête sur les modes d’existence w oczach francuskich krytyków

AbstractDownload articleDownload article

Dobre Słowo Latoura. Religia i odnowa zbiorowości

AbstractDownload articleDownload article

Antropologiczne zwierciadło psychiatrii

AbstractDownload articleDownload article

Ku humanistyce niepoznawczej — przypadek Baumanowskiej Kultury jako praxis

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Czym jest obraz? Uwagi na marginesie antologii tekstów Gottfrieda Boehma

Download articleDownload article

Recenzja: Socjologia translacji. Nowe spojrzenie na metody badania nauki i technologii

Download articleDownload article

Noty o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout