Prace Kulturoznawcze, 15, 2013, ss.440

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wprowadzenie

Pobierz artykułPobierz artykuł

O przyszłości między wizją a zaangażowaniem

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wskrzeszanie kultury. Nowy brewiarz humanisty

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

„Wyzwanie rzucone czasowi”. Troska, odpowiedzialność, tożsamość

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Przyszłość dyskursu a pamięć kulturowa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kultura jako zorientowane na przyszłość wyzwanie rzucone teraźniejszości. O roli przyszłości w myśleniu o kulturze

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Czy nauki humanistyczne mogą sprawnie i wydajnie performować?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zaangażowanie i przyszłość w humanistyce nieantropocentrycznej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Przeszłość jako przyszłość. Anamnetyka Sebalda

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Przyszłość przeszłości i przeszłość przyszłości. Metrologiczne wzorce wartości pieniądza

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O przyszłości w przeszłości. Perspektywa eschatologiczna w literaturze staropolskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

„O, my umiemy czekać…” — projekt czeskiego odrodzenia narodowego w tetralogii Vladimíra Macury Ten, který bude (Ten, który będzie)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O zakotwiczeniu krajobrazu w kulturze

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O przyszłości „Trasy Don Kichota” i krajobrazu mancyjskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Dynamiczny model kultury futuryzmu ukraińskiego: „przyszłość teraźniejszości” w manifestografi i Mychajla Semenki

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Awangarda — wizja przyszłości czy jej złudzenie? Czyli dlaczego sztuka europejska zrezygnowała z awangardy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kultura ukraińska w posttotalitarnym społeczeństwie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Prędkość kultury i prędkość techniki

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Cyborg już nie działa. Kilka uwag o przyszłości kategorii „gender”

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O pewnej koncepcji „rasy przyszłości”

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Současné subkultury jako možné alternativy při hledání strategií k utváření personální identity

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Konstrukcja przyszłości w popularnych poradnikach psychologicznych (typu self-help)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Estetyka i etyka performansów ORLAN jako odpowiedź na idealizację ciała w kulturze przyszłości

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Dziwne dni — wizje przyszłości w kinie współczesnym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Świat wartości i prognozy

Pobierz artykułPobierz artykuł

Co nam się nie sprawdziło? Perspektywy przemian stylu życia w Polsce. Krytyka wcześniejszych założeń

Pobierz artykułPobierz artykuł

Program badawczy Lubin II. Załącznik 1

Pobierz artykułPobierz artykuł

Koniec wirtualności — metody cyfrowe

Pobierz artykułPobierz artykuł

Pamięć o utopii. Carycyno między przeciągającą się budową i force majeure

Pobierz artykułPobierz artykuł

Polityka kulturalna i jej przyszłość. Glosa do debaty

Pobierz artykułPobierz artykuł

Od event do cultivare

Pobierz artykułPobierz artykuł

Polityka kulturalna a przyszłość w kulturze. Między uzurpacją a bezradnością

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wytwarzanie, inicjowanie i animowanie kultury za nic, po nic i bez powodu

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nie tylko o domach kultury

Pobierz artykułPobierz artykuł

Spotkanie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Bogdanem Zdrojewskim

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Nadzieja radykalna, czyli postawa apofatyczna w życiu codziennym

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Co się stało z przyszłością Rosji. Analizy kulturowe, socjologiczne i ekonomiczne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Co dalej z książką?

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Wokół obrazowości mitu w psychoanalizie

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Latour i Heidegger. Dyskusja o frapujących powinowactwach i niezacieralnych różnicach

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy