Prace Kulturoznawcze, 13, 2012

Słuchanie miasta? Wokół koncepcji badań miejskiej audiosfery

Download articleDownload article

Zarządzanie krajobrazem dźwiękowym miast

AbstractDownload articleDownload article

Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań i środek wyrazu w sztuce ogrodowej i architekturze krajobrazu

AbstractDownload articleDownload article

Szmery, szepty i krzyki. Muzyka wenecka

AbstractDownload articleDownload article

Muzyka jako hałas

AbstractDownload articleDownload article

Foniczne ingerencje w miejskiej przestrzeni. Instalacja dźwiękowa „(Od)głosy w zaułkach”

AbstractDownload articleDownload article

Audialny wymiar codzienności. O celowości badania audiosfery przestrzeni domowej

AbstractDownload articleDownload article

Audiografia i dewizualizacja antropologii w badaniu miejskiej audiosfery

AbstractDownload articleDownload article

Spacery miejskie — od badań nad fonosferą do refleksji nad wielozmysłową konstrukcją ludzkiego doświadczenia bycia-w-świecie

AbstractDownload articleDownload article

Muzyka w ogrodach wrocławskich

AbstractDownload articleDownload article

Ogłuszający hałas i wabiąca muzyka, czyli o audiosferze dolnośląskich wystaw rzemiosła i przemysłu

AbstractDownload article

Audiosfera wczesnych kin na przykładzie Wrocławia

AbstractDownload articleDownload article

Audiosfera powojennego Wrocławia w relacjach autobiograficznych pierwszych jego mieszkańców

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout