Prace Kulturoznawcze, 10, 2007

Słowo wstępne. Kultura i tragiczność

Pobierz artykułPobierz artykuł

Z dziejów filozofii kultury

Pojęcie i tragedia kultury

Pobierz artykułPobierz artykuł

"Tragedia kultury"

Pobierz artykułPobierz artykuł

Metafizyka tragedii

Pobierz artykułPobierz artykuł

Narodziny kultury z ducha tragedii? O dyskusji Ernsta Cassirera z Georgem Simmlem

Pobierz artykułPobierz artykuł

Tragiczny paradygmat kultury. "O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i narodów" Miguela de Unamuno

Pobierz artykułPobierz artykuł

Dziedzictwo antyku, jego oddziaływanie i współczesne z nim dyskusje

Praktykowanie tragedii w antyku

Pobierz artykułPobierz artykuł

Tragedia jako objawienie. Geneza tragiczności chrześcijańskiej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Etyka wobec tragedii

Pobierz artykułPobierz artykuł

Rock przystępny? O katartycznej funkcji muzyki rockowej

Pobierz artykułPobierz artykuł

W kręgu nietzscheańskich inspiracji

U kresu tragiczności - Fryderyk Nieztsche i Daniel Paul Schreber

Pobierz artykułPobierz artykuł

Przed kim zatańczył już Dionizos?

Pobierz artykułPobierz artykuł

Tragedia jako model konfliktu moralnego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Tragiczność i ocalenie

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wsłuchując się w ciszę: estetyka pamięci o Zagładzie według Jean-François Lyotarda

Pobierz artykułPobierz artykuł

"Tragiczny protest" Zygmunta Adamczewskiego jako charakterologia wyobraźni

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy