Prace Kulturoznawcze, 11, 2010, ss.236

Przedmowa

Download articleDownload article

Nieuniwersalność praw nauki, historyczność wszystkiego i specyfika humanistyki

Download articleDownload article

Antropologia kultury: granice paradygmatu otwartego

Download articleDownload article

Odzyskać doświadczenie. W kierunku nowego idiografizmu?

Download articleDownload article

Znaki szczególne. Nowe idiografie

Download articleDownload article

Georg Simmel o historii, przeciw historyzmowi

Download articleDownload article

Mikrohistorie, eksperymenty z opisem i granice wiedzy idiograficznej

Download articleDownload article

Humanistyka jako kazuistyka

Download articleDownload article

Idiografizm w badaniach nad globalizacją, czyli rozmaitość globalności

Download articleDownload article

Badania Oskara Lewisa: między narracją i „gęstym opisem”

Download articleDownload article

Mit zbiorowy, społeczny, indywidualny? Kilka uwag o możliwości pojęcia mitu indywidualnego w socjologii

Download articleDownload article

»Mankind«: performans metateatralny

Download articleDownload article

O serdecznym opisie przedmiotu

Download articleDownload article

O opisach pejzaży dźwiękowych

Download articleDownload article

Summary

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout