Prace Kulturoznawcze, 12, 2011, ss.321

Przedmowa

Download articleDownload article

Wstęp

Download articleDownload article

Humanistyka jako obecność

AbstractDownload articleDownload article

Antropologia jako ćwiczenie duchowe

AbstractDownload articleDownload article

Kultura jako kult i jako trans. O religijnych kontekstach metaforycznego języka współczesnej refleksji o kulturze

AbstractDownload articleDownload article

Korzeń i sól. Paradoksy kultury chrześcijańskiej

AbstractDownload articleDownload article

Duchowość jako kategoria analizy kulturoznawczej

AbstractDownload articleDownload article

Kult kultury

AbstractDownload articleDownload article

Cultura jako kultura. Pojęcie uprawy ducha z punktu widzenia teorii kultury

AbstractDownload articleDownload article

Zagadnienie kultury w filozofii Martina Heideggera: grecka fysis a kultura współczesna

AbstractDownload articleDownload article

Praktykowanie kultury przez ciało. O pewnych wątkach fenomenologicznych socjologii Pierre’a Bourdieu

AbstractDownload articleDownload article

O sposobach kultywowania mitologii mocnych i osłabionych

AbstractDownload articleDownload article

Don Kichote jako homo culturalis

AbstractDownload articleDownload article

Przekroczyć esencjalizm. Zwrot ku antropologii przedtekstowej i fenomenologicznej

AbstractDownload articleDownload article

Z dziejów historii kultury jako dyscypliny akademickiej w Niemczech

AbstractDownload articleDownload article

Przestrzeń peripersonalna w jaskiniach paleolitycznych

AbstractDownload article

Praktykowanie kultury. O wyprawianiu się Teatru ZAR

AbstractDownload articleDownload article

Krajobraz jako cultus agri i cultus animi

AbstractDownload article

Fotograficzna i socjologiczna interpretacja krajobrazu

AbstractDownload articleDownload article

Pamięć jako praktyka. Fotografia i troska o wspomnienia

AbstractDownload articleDownload article

Kultura jako pamięć, upamiętnianie, pamiętanie i rozpamiętywanie

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout